Raluca-Maria Bucur

Obiectiv: 2000 RON
Proiectul susținut: Minibiblioteci în aer liber

Obiectiv îndeplinit: 27%
Obiectiv îndeplinit: 27%Motivația

Trezirea interesului şi formarea deprinderii de lectură.
Cartea trebuie percepută de copil ca un bun prețios, o expresie a strădaniei şi talentului oamenilor. Cartea reunește autorul cu editorul, tipograful, librarul, bibliotecarul, toți cei chemați să contribuie la nașterea ei, la crearea ei.
Esențial este să începem pentru copiii din comunitatea făgărășeană plămădirea unor minibiblioteci în aer liber, ca pe parcurs să facem îndreptări, retușuri, adesea propuse chiar de către copiii vizați, care vor deveni cititori permanenți, cu dragoste de carte şi lectură. Categoric, sunt indispensabile minibibliotecile în aer liber, în care fiecare copil să poată aranja singur cărțile, unde să mențină ordine după un anumit sistem logic, fie propriu, fie deprins, astfel încât să le găsească şi să le mânuiască cu ușurință. În aceste minibiblioteci este obligatoriu să se regăsească cărțile de căpătâi ale omenirii, ale culturii românești, ca liant al spiritualității noastre comune.
Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenței omenești, înmagazinând cunoștințe, sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. Cartea, pentru copii, poate fi prieten credincios, de nădejde, discret. Carte răspunde copiilor cu o nesfârșită răbdare, la infinit pentru aceeași întrebare, până au înțeles! Mai mult, cartea nu se supără, nu jignește atunci când cei mici nu au înțeles și îi așteaptă la ea să revină ori de câte ori au nevoie!
Cartea este instructivă. Întregul proces de învățământ se bazează pe carte. Drumul învățăturii şi al cărții nu are sfârșit. Cel ce consideră că a terminat studiul şi, implicit, lectura cărții, acela nu va progresa! Minibibliotecile în aer liber, cu cărțile lor, vor fi deschizătoarele unui drum luminos prin bălăriile ignoranței. Dorința spre lecturi continue, sistematice, vizând o perspectivă, reprezintă condiția oricărui succes personal, suma acestora alcătuind succesul societății.
Cartea are funcție estetică. Grafica unei cărți joacă un rol important în educația estetică a individului, a societății. De ce? Pentru că o carte este unicat, dar şi exemplar ușor de multiplicat. Felul în care îi este gândită alcătuirea interioară, fontul literelor, spațierea, trebuie să asigure armonie, echilibru, variație, gust. Deja, estetica copertelor şi supracopertelor, a cotoarelor care sunt primele ce se străduiesc să ne atragă atenția de pe rafturile bibliotecii, devine un angajament cert, bazat pe încântare, îndemn, atracție.
Se pare că 1/5 din viață, omul modern şi-o petrece în prezența prietenului său fidel – cartea! Este vorba de cei 12 ani de școală, când, în acest lung interval de timp, elevul se apropie carte școlară şi cea extrașcolară, alcătuită din lecturi suplimentare, bibliografie obligatorie sau facultativă. Cu siguranță că în această perioadă, cartea începe să exercite asupra tânărului o influență hotărâtoare, conturându-i viitoarea personalitate şi desăvârșind-i bunul gust.
Cartea este divertisment. Cartea este recreativă. Oamenii au nevoie de destindere în sensuri educative. Cartea devine o activitate de acest gen, un fel de odihnă activă.
În educația copiilor, Regula nr. 1 este ușor de descoperit, dar are caracter permanent: Preveniți lipsa de preocupări! Fără lâncezeala cugetului, fără inactivitate! În acest context, azi, mai mult ca oricând, cartea trebuie să dețină un rol esențial! De exemplu, atunci când, parcă, problema de matematică sau tema la științe par imposibil rezolvat, poate că o lectură ușoară, din alt domeniu, împrospătează puterea de gândire, trezește atenția şi odihnește! Enescu folosea procedeul odihnei printr-o muncă de alt fel! Regula nr. 2 – Folosiți la maximum sprijinul şi avantajele pe care le oferă carte în educarea copilului.


DONEAZĂ   >    PEDEALEAZĂ PENTRU NOI   >


BICICLIȘTI ÎNSCRIȘI


Se încarcă.....
ORGANIZATORcu sprijinul


cu sprijinul
PARTENERI
SPONSORI ȘI SUSȚINĂTORI
CU SPRIJINULPOLIȚIA RUTIERĂ

POLIȚIA MUNICIPALĂ

POLIȚIA LOCALĂ

JANDARMERIA

ASOCIAȚIA VÂNĂTORILOR ȘI PERSCARILOR SPORTIVI

PRIMĂRIA BECLEAN

PRIMĂRIA ȘOARȘ

PRIMĂRIA DRĂGUȘ

SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ȚARA BÂRSEI

CENTRUL MILITAR ZONAL FĂGĂRAȘ, UM 01041

SERVICIUL JUDEȚEAN SALVAMONT BRAȘOV

SALCO SERV

APA SERV

BISERICA EVANGHELICĂ
     


Politica de confidențialitate | Politica privind fișierele cookies

Copyright 2022 Fundația Comunitară Țara Făgărașului | Toate drepturile rezervate